Dit is Diep

Diep richt zich op maatschappelijke opgaves in energietransitie, gebiedsontwikkeling en circulariteit. Een integrale, procesgerichte en creatieve blik op deze opgaves onderscheidt ons. Wij ontwikkelen zelf methodes, diensten en producten en werken voor en met onze opdrachtgever aan opgaves die een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige wereld.

Het is fijn om een
dieper te zijn

Diepers zijn leuk, grappig, aaibaar, hebben humor, houden van gezelligheid en het leven. Diepers weten ook waar ze het over hebben, lopen voorop in kennis en ontwikkelingen, zijn nieuwsgierig en leergierig. Diepers zetten net dat stapje extra, zijn die-hards, zien zichzelf als instrument van het proces en de opgave, zijn dienstbaar aan het geheel. En Diepers handelen vanuit hun eigen grondhouding: geworteld, integer, flexibel, luisterend en koersbepalend in een organische dynamiek. We analyseren met ons verstand en gevoel. Wij hebben nieuwe ideeën en simpelweg feitenkennis. Wij kunnen dromen en moeilijke vragen stellen. We bepalen waar de knelpunten zitten, maar ook waar de hefbomen voor beweging zijn. Wij kunnen charmeren, onderhandelen, coachen en doordouwen.

Ontdek de diepers

Diep en haar omgeving

Diep werkt in al haar vormen, opdrachten en ontwikkelingen in samenwerking met haar omgeving, in de breedste zin van het woord. Wij zijn ons ervan bewust dat wij nooit alle kennis, vaardigheden en competenties op ieder moment zelf in huis kunnen hebben (en dat willen we ook niet). Wij willen wel continu openstaan voor de wereld om ons heen en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. 

Dat is de reden dat wij een eigen netwerk hebben en onderhouden van organisaties en mensen met aanvullende diensten, die als specialist en/of expert bijdragen aan onze opgaven: actueel, vernieuwend, authentiek, innovatief en anders. De diverse achtergronden, ervaringen, generaties en inhoudelijke expertises maakt dat wij een team ‘van nu’ kunnen samenstellen, iedere keer weer. Wij houden van deze manier van samenwerken.

d

Diep en haar opdracht

Als Diep werken wij in dienst van de opgave/ de bedoeling die onze opdrachtgever door middel van een opdracht aan ons geeft. Dat betekent dat we werken met wat er van ons gevraagd wordt, maar vooral doen wat nodig is. We werken ondersteunend aan het proces, met een duidelijke visie (we willen immers een toekomstbestendige wereld) en vol overtuiging op de opgave.

We werken daar waar nodig. Soms ‘met de poten in de klei’, in de operatie, maar net zo graag met de regie in het programma vanuit een strategische blik of onderzoekend en monitorend, met een mooie vorm of een stevige interventie. Maar altijd middenin de opdracht en de opgave, nooit vanuit een hoek of aan de zijlijn.

Diep en de toekomst

We werken met hart en ziel aan een toekomstbestendige wereld. Wat wij meemaken in deze tijd, doet ons beseffen hoezeer alles verbonden is. Klimaatverandering, energietransitie, voedselproductie, circulariteit en biodiversiteit zijn heel nauw met elkaar verbonden en meer dan ooit lijken onderliggende processen samen te hangen. Dat vraagt om een sterke samenwerking op deze thema’s.

We leven nu in een tijdperk waarbij de wereld vooral door ons als mensen wordt gevormd. De beweging om te komen tot die toekomstbestendige wereld is daarmee mensenwerk geworden. Maar met de huidige complexiteit weten we niet precies hoe we daar moeten komen en hoe we dat moeten doen. Maar we weten wel dat wij het zijn die de beweging op gang moeten brengen. En om in onbekend terrein te kunnen bewegen in de goede richting, is het maken van keuzes net zo belangrijk als het vermogen om van richting te veranderen. En hiervoor is een scherp waarnemingsvermogen gevoed door kennis, ervaring en verbeeldingskracht nodig. Dat vraagt om mensenwerk. Dat vraagt om Diep.

Jara Valk

Jara organiseert, faciliteert en inspireert. Heeft ervaring met projectmatig werken als geen ander en weet duidelijk aan te geven wat ze van zichzelf en anderen verwacht.

Jelleke van der Leeuw

Jelleke is inhoudelijk gedreven, zeer betrouwbaar en heeft veel ervaring met het werken aan ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeentelijke context. ‘She gets things done’ en vindt het heerlijk om zich ergens in vast te bijten.

Thijs Menting

Thijs is er als gepromoveerd filosoof aan gewend om helderheid te scheppen in zaken die onduidelijk of complex lijken. Daarom schakelt hij soepel tussen praktijk en reflectie. Bij alle projecten zoekt hij naar draagvlak en enthousiasme. Thijs is er namelijk van overtuigd dat duurzaamheid een lege huls is als het niet wordt gedragen door de betrokkenen.

Nina Dorigo

Nina is een ervaren procesmanager met een stevige persoonlijkheid. Gecombineerd met haar creativiteit en haar brede verleden in de kunstsector, brengt zij een frisse blik: op inhoud, proces én vorm. Warm, geïnteresseerd en betrokken is ze het circulaire pad ingeslagen om op haar manier invulling te geven aan de duurzame uitdagingen van nu en straks!

Benjamin van Beuningen

Nog nooit stapte Benjamin met het verkeerde been uit bed. Hij staat enthousiast en energiek in het leven en dat zie je terug in alles wat hij bedenkt, oppakt en ziet. Snel schakelen kan hij ook, tussen inhoud, vorm en uitvoering. Feitenkennis is zijn ding, maar voor een lach kun je ook bij “Ben” terecht.

Mara Midiere

Betoveren en betoverd worden. Hard werken en reflecteren op wat er gebeurt. Gedreven om een blijvende verandering te realiseren in deze wereld. Het creëren van draagvlak voor duurzame transities is geen eenvoudige opgave, maar Mara zet haar hele zijn en al haar vaardigheden en talenten in om daar een bijdrage aan te leveren. Een prachtige ambitie.

Gino Hofman

Gino combineert het bourgondische met het duurzame in stad en regio. Hij heeft een scherp oog voor de verschillende belangen in een project of proces en op een prettige manier begeleidt hij partijen naar een volgende stap.

Barbara Middelhoff

Barbara's talent is om iedereen in zijn eigen kracht te zetten. Haar eigen mening steekt zij niet onder stoelen of banken, maar ze overweegt zorgvuldig het moment. Altijd veilig, altijd uitdagend. Barbara is een doorzetter en een realist met een creatieve inslag.

Kim Verschuren

Open, verbindend, doortastend en authentiek gaat Kim door het leven. Ze weet mensen te raken, in beweging te brengen en opnieuw te laten kijken naar iets of iemand. Ze heeft de drive om de wereld écht een stukje beter te maken en de overtuiging dat alleen de mens zèlf dat kan doen.

Petra Hofman

Typerend voor Petra is dat ze het grotere plaatje ziet, verbanden legt en tot de kern komt. Ze heeft een eigen visie én houdt rekening met wat de context van haar vraagt. Ze houdt van een uitdaging en heeft enorm veel plezier in haar werk.