Please rotate your device

Diep zorgt met bijzondere aanpak voor soepele implementatie Omgevingswet

5 december 2016 - Diep

In 2019 moet het echt gaan gebeuren. Dan is de Omgevingswet officieel van kracht. Met de Omgevingswet wil de overheid regels vereenvoudigen en samenvoegen waardoor het straks makkelijker is om bouwprojecten te starten en ruimte te geven aan initiatieven van burgers en bedrijven. De omgevingswet maakt het mogelijk om snellere stappen te zetten in het kader van duurzaamheid en energietransitie. Voor het beeld, op dit moment zijn er 26 wetten, 5000 wetsartikelen en zo’n 240 ministeriële en algemene richtlijnen. Dit alles wordt dus vervangen door één Omgevingswet, 350 wetsartikelen 14 ministeriële en algemene regelingen. Provincie, gemeenten en een hoop andere betrokkenen moeten met de Omgevingswet aan de gang gaan.

14332500956_7cb4f3766d_o

Pilots

In het land worden er op tal van plekken al pilots gehouden. Daaruit blijkt dat de vereenvoudiging de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Dat is natuurlijk ook de reden dat de invoering met een jaar is uitgesteld. Ook wij bij Diep zien dat veel gemeenten worstelen met de vraag hoe zij invulling gaan geven aan de Omgevingswet.

Onze visie

Zoals aangegeven gaat het feitelijk om een versimpeling van de regelgeving. Dat kan van bovenaf worden opgelegd maar in onze visie is het voor het succes van de Omgevingswet cruciaal om dit samen met de samenleving, lees overheden, burgers en bedrijven te bewerkstelligen.

Wij bieden hiervoor een platform onder de titel “Jouw Omgevingswet”. Dat betekent in de praktijk dat wij, in opdracht van een gemeente of regio, de overheid en samenleving op neutraal terrein bijeen brengen en faciliteren om in verbinding met elkaar te bedenken hoe en wat er nodig is om de nieuwe wet succesvol te gebruiken. We creëren voor de overheden het vertrouwen om ruimte te geven aan burgers en bedrijven en voor burgers en bedrijven bewustzijn dat zij initiatief kunnen nemen en dat daar iets mee wordt gedaan. Als dit is bereikt kan een gemeente de Omgevingswet veel gemakkelijker implementeren en de vruchten ervan plukken. Tevens leidt deze aanpak bij gemeenten tot een beter inzicht waar het traject rond omgevingsvisie en vergunningen kan worden verbeterd. De kracht van onze aanpak is de eenvoud. Het is een laagdrempelige manier voor gemeenten en andere betrokkenen om samen aan de slag te gaan met de Omgevingswet. In onze visie voorkomt deze benadering dat er straks naar zekerheden worden gezocht om zaken dicht te timmeren. Want dan schiet de Omgevingswet zichzelf natuurlijk in de voet.

Diep ondersteunt en faciliteert in duurzame ontwikkeling. De omgevingswet is voor ons ook weer een middel waardoor de verduurzaming in Nederland kan versnellen. Dat is waarom wij hier onze energie en denkkracht insteken.

Geïnteresseerd?

Benieuwd naar onze aanpak? Bel Barbara Middelhoff via 06-23406323 voor vrijblijvende informatie.

Ga terug naar blog overzicht