Please rotate your device

De openbare verlichting in beweging! Omgevingsspel werpt licht op Omgevingsgericht Ontwerpen

22 november 2018 - Diep

Ruimte & Licht Congres over Omgevingsgericht Ontwerpen

Op donderdag 15 november vond het Ruimte en Licht congres plaats in Putten dat in teken stond van omgevingsgericht ontwerpen. De ontwikkelingen en mogelijkheden in de verlichtingswereld nemen enorm toe. Het wordt ook steeds duidelijker dat licht niet alleen gaat om het functionele ‘licht in de duisternis’, maar dat het gaat over veiligheid, beleving, duurzaamheid, etc etc. En dat je om toegevoegde waarde te leveren kijkt naar het geheel, rekening houdt met verschillende gebruikers en samenwerkt met allerlei disciplines. Diep was gevraagd om een workshop verzorgen over co-creatie, aangezien in de praktijk blijkt dat de “nieuwe” vormen van samenwerking en participatie nog niet zo makkelijk zijn.

Het Omgevingsspel: Wie ziet het licht?

Tijdens de workshop speelden Gino en Petra met een groep ontwerpers, onderzoekers en ambtenaren het Omgevingsspel. Dit is een serious game die we bij Diep hebben ontwikkeld in het kader van de omgevingswet. Ook in de context van omgevingsgericht werken was het spel enorm van toepassing. De spelers doorleven samen een situatie waarin je in een initiatief of project met partijen wil afstemmen, co-creeren of tot een besluit wil komen. Met de casus ‘Wie ziet het licht?’ werden op een speelse manier de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders belicht. Door in de schoenen van een andere stakeholder te staan kun je je beter inleven in een ander. In de reflectie ná het spel komen observaties aan bod als: “De projectleider heeft de neiging om de boventoon te voeren, en alle aandacht naar zich toe te trekken, komt dat het proces en resultaat wel ten goede?” “We hebben de neiging om gelijk naar een oplossing te zoeken, terwijl we nog niet eens weten wie aan tafel zitten, wat ieders rol is en wat de scope van het probleem eigenlijk is”. Dit zijn allemaal hele basale vragen en observaties. Absoluut geen “rocket science”, maar o zo belangrijk om te kijken naar het contact tussen mensen en het proces van de samenwerking.

Andere sprekers

Naast onze eigen bijdrage waren er nog veel andere inspirerende programmaonderdelen die ons een kijkje in de wereld van de verlichting hebben gegeven: Han van der Steen vertelde over het gebruiken van (big) data bij het krijgen van inzicht in belevingswaarden van gebieden. Arne Mans van de gemeente Tilburg lichtte toe hoe de lichtvisie samenhangt met de Omgevingsvisie en hoe je als ‘OVLer’ invulling geeft aan integraal samenwerken en participeren met de samenleving. Kijk hier voor een uitgebreidere terugblik op het congres.

Interesse?

‘s Ochtends stapten we een voor ons nieuwe wereld binnen, maar uiteindelijk bleek dat we op een aantal essentiële punten aan dezelfde opgaven werken. Leuk om hier vervolg aan te geven. Samenwerken bij dit veranderproces, co-creatie en participatie? Ondersteuning nodig, bijvoorbeeld met een eigen Omgevingsspel op maat? Aarzel niet en neem contact op met een van ons via gino@diep.nl of petra@diep.nl.

Ga terug naar blog overzicht