Diep
& Jouw Omgevingswet

In de gebouwde omgeving komen duurzaamheid, leefbaarheid en economische belangen samen. De nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat vraagt om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Intensieve samenwerking tussen partners, bewoners en ondernemers. De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt de regels en voegt wetten samen tot één wet. Er is meer ruimte voor bestuurlijke afweging én er komt meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers te liggen. Dit vraagt van decentrale overheden een andere rol en houding. Goede dialoog tussen de betrokken stakeholders in een regio is noodzaak. Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio, GGD, burgers en bedrijven moeten elkaar vinden en samen invulling geven aan de fysieke leefomgeving.

Diep ontwikkelde het programma Jouw Omgevingswet dat bestaat uit twee componenten: het verkennen en verbinden van stakeholders uit de regio, en het verdiepen binnen organisaties om te ontdekken wat er moet gebeuren rond de nieuwe Omgevingswet. Bij voorkeur voeren we beide componenten parallel uit.

Verkennen & Verbinden: regionale stakeholders.

Hoe gebruik je de wet om samen met stakeholders invulling te geven aan wat jouw regio nodig heeft? Hoe betrek je alle stakeholders, hoe geef je hun inbreng een plek en hoe stimuleer je particulier initiatief? Wie pakt wanneer welke rol en welke verantwoordelijkheid hoort daarbij? Heb jij de kansen en uitdagingen die de nieuwe Omgevingswet biedt al in beeld? Wat heb je nodig om de wet succesvol te gebruiken, er met elkaar het maximale uit te halen?

Verdiepen: jouw organisatie.

Ook voor jouw organisatie heeft de Omgevingswet verstrekkende gevolgen. Er zijn grote verschillen tussen organisaties die met de Omgevingswet te maken krijgen. Niet alleen verschillen bijvoorbeeld het Waterschap en de Omgevingsdienst sterk van elkaar maar ook gemeenten zijn onderling anders qua cultuur, werkwijze, structuur en omvang. Wat voor organisatie wil jij zijn binnen de kaders van de Omgevingswet? Hoe resoneert de intentie van de wet met de ambitie van jouw organisatie? Waar ligt voor jouw organisatie de grootste uitdaging?

Jouw Omgevingswet is ontwikkeld met een subsidie van “Aan de slag met de Omgevingswet” en in samenwerking met de gemeenten en andere partners in de Cleantech Regio (o.a. gemeenten Brummen, Apeldoorn, Deventer, Voorst, Epe, Zutphen, Lochem, GGD, Waterschap Vallei&Veluwe, Omgevingsdienst OVIJ, Veiligheidsregio en Provincie Gelderland)

Wat doet Diep?

Wij analyseren het regionale netwerk van stakeholders en welke projecten en initiatieven er al zijn.

“Leuke bijeenkomsten waar je energie van krijgt”

We organiseren bijeenkomsten om dit regionale netwerk van stakeholders te verbinden. Hier leer je elkaar kennen, krijg je gezichtspunten in beeld en maken we de gevolgen van de wet zichtbaar. Zo ontdek je samen wat er nodig is om het maximale uit de wet te halen. De bijeenkomsten richten zich enerzijds op een of meer specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld beleidsmakers, uitvoerders (vergunningverlening en handhaving) of managers en anderzijds juist op het bij elkaar brengen van verschillende disciplines en lagen. 
Tijdens de bijeenkomsten wisselen we uit over concrete voorbeelden uit de actuele praktijk. Hoe zou het eruit zien als de wet al in werking zou zijn?“Hoe zou het eruit zien als de Omgevingswet er al was?”

Op organisatieniveau analyseren we de situatie: waar krijgt men te maken met de nieuwe Omgevingswet? Op welke manier? Wordt er al volgens de nieuwe manier gewerkt? Hoe verloopt de samenwerking met interne en externe stakeholders?

Op basis van deze analyses adviseren we over vervolgstappen in het regionale netwerk en binnen jouw organisatie.

Het Omgevingsspel

Om nog beter zichtbaar te maken hoe het eruit kan zien als de Omgevingswet in werking is spelen we het Omgevingsspel. Een simulatiespel met concrete praktijkcases als basis waarin je kan experimenteren met de verschillende rollen die nodig zijn om met de nieuwe Omgevingswet te werken.
Je gaat experimenteren: een project uitkiezen waarin je gaat kiezen en handelen alsof de wet al in werking is getreden.

“Doelen zijn makkelijker uit te leggen dan regels”

Wij spreken uit ervaring

Petra is bijvoorbeeld als programmamanager Omgevingswet werkzaam bij de Gemeente Raalte. Suzan is procescoach omgevingsvisie. Petra heeft een experiment bij de Gemeente Enschede begeleid. Ook vanuit andere perspectieven dan de gemeente hebben wij ervaring: Kim begeleidde een burgerinitiatief in Almelo.

Denk je dat Jouw Omgevingswet waardevol is voor jouw organisatie of de samenwerking in jouw regio? Wil je gewoon een keer sparren over hoe jouw organisatie om kan gaan met de Omgevingswet? Neem dan vrijblijvend contact op met Barbara, Kim of Petra.