Ontwikkeling circulaire samenleving

Aan het werk voor een betere balans

Wij worden in brede zin geraakt door het streven naar een andere, bredere vorm van welvaart. Waar we de mensheid en de ecosystemen niet substantieel uitputten, maar waar mens en natuur meer in balans zijn. De circulaire economie is een beweging en concept die daar invulling aan geeft. Hier ontwikkelen wij in mee en dragen wij onze steen aan bij.

De ontwikkeling naar de circulaire samenleving is breed en veelomvattend. De missie en bedoeling is eigenlijk kraakhelder, maar als je ermee aan de slag gaat loop je tegen veel aan. Tegenstijdige informatie, onduidelijke doelen en ambities, een weerbarstig oud systeem dat verandering in de weg staat. Er zijn beleidsdoelstellingen op verschillende niveaus en er wordt ook gepionierd door koplopers. Er is kennis, maar die is gefragmenteerd. De opgave is om tot bredere inbedding en opschaling te komen.

d

Onze aanpak

We hebben een visie op de opgave en ervaring met en kennis van transitie- en veranderprocessen. We verbinden de bredere ontwikkelingen en kennis met wat er speelt op het niveau van organisaties, regio’s, sectoren en projecten. We voeden een beweging waarin kan worden geëxperimenteerd en geleerd. Door strategievorming, programmaontwikkeling, netwerkvorming, kennisoverdracht en procesbegeleiding van innovatieprojecten.

We helpen onze opdrachtgevers op verschillende manieren: ontwikkelen en uitvoeren van regionaal programma circulariteit, coördineren van een programma voor een circulaire bouwsector, begeleiden van individuele organisaties met circulaire ambities in hun strategieontwikkeling en -implementatie.

Greep uit onze bouwstenen

Visievorming & strategie

Het verwoorden van ambitie en concreet maken waar je morgen mee kan beginnen.

(Keten)samenwerking

We creëren ruimte waarin partijen gelijkwaardig kunnen deelnemen en faciliteren dialoog, leren en experimenteren.

Community of Practice

Door een maatwerk leerproces op proces en inhoud rond een opgave bouwen we tegelijk aan een lerend netwerk.

Wat levert het jou op?

Toekomstvisie op inhoud en proces

Weten welke richting je op wilt in een spannende beweging. Perspectief wat het je gaat brengen.

Vernieuwing

Circulaire processen doe je per definitie niet alleen. Nieuwe partners, nieuwe processen: vernieuwing op vele fronten.

Waarde

Waarde toevoegen voor mens en planeet, met een financieel gezonde organisatie.

Beweging

Door die verbinding te maken die net even dat zetje aan het vliegwiel gaat geven.

De diepte in voor echte circulariteit

CIRCO

De beweging naar een circulaire samenleving op gang brengen in en met het CIRCO-team.

Lees meer...

Creëren voor de circulaire samenleving

Cleantech Regio

Aanjagen en verbinden van projecten en initiatieven rondom de circulaire economie en ideeën en ambities van initiatiefnemers verder brengen.

Lees meer...