Onafhankelijke procesbegeleiding

Verbinden, kijken, luisteren & bewegen

Het begeleiden van processen in organisaties en systemen is een vak apart. Doorgronden wat echt nodig is en reflectief zijn op de rol van iedere stakeholder (inclusief onze eigen rol) vraagt om specifieke talenten, vaardigheden en ervaring. De uitdaging is om faciliterend aan het proces en de opgave te zijn, waardoor zij hun eigen pad doorlopen.

Procesbegeleiding betekent werken met wat er is en dat optimaal faciliteren. Door het juiste proces neer te zetten, kunnen we onderling verbinding maken, onderzoeken en creëren. Door in gesprek te zijn, kijken we hoe we het wél kunnen laten stromen of versnellen. Weerstand en conflict horen hierbij, die leveren waardevolle informatie en maken doorbraken mogelijk.

d

Onze aanpak

Wij combineren inhoud met vorm en proces en de harde kanten met de zachte kanten van innovatie en organisatie. Naast het werken met een duidelijk en concreet plan, werken we ook heel organisch: met wat er gebeurt en nodig is. Vooraf geformuleerde doelen kunnen daardoor veranderen, maar zonder dat het doel van de opgave uit het oog wordt verloren. Dit gebeurt altijd in interactie en overleg. We zetten onszelf in als instrument in het proces. We zijn sensitief voor de dynamiek in organisaties, teams en netwerken en durven interventies te doen die nodig zijn. We hebben daarbij aandacht voor de vorm zoals werkvormen, productie van bijeenkomsten, websites en andere (communicatie)middelen. We schakelen op inhoudelijke doelstellingen en betrekken de expertise die nodig is in het proces.

Greep uit onze bouwstenen

Onze mensen

We zetten sensitieve en complete mensen in als procesbegeleider of procescoach.

Procesontwerp

Wij ontwikkelden 8 stepping stones voor het ontwerpen van een proces: van het identificeren van de opgave tot aan de verankering in de context.

Tooling

Wij gebruiken tools uit deep democracy, theory U, presencing, the art of hosting, systemisch werken enzovoorts voor het ontwerpen van werkvormen en interventies.

Wat levert het jou op?

Open proces

Door de onafhankelijke objectieve procesbegeleiding dragen we bij aan een open proces.

Diepe verandering

Reflectie in het proces draagt bij aan verandering in systeem, rollen en gedrag

Betrokkenheid & commitment

Door persoonlijke aanpak maken we verbinding met mensen.

Beweging

Het schakelen tussen inhoud, vorm en proces in een opgave zorgt voor beweging.

Aan de slag met Brummen

Gemeente Brummen

Blootleggen van kansen en uitdagingen voor de organisatie in het kader van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Lees meer...

Fundament voor (gebieds)ontwikkeling

Cleantech Regio

Lange termijn inhoudelijke samenwerking faciliteren en stimuleren tussen actoren die een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen onder de nieuwe Omgevingswet.

Lees meer...