Integraal programma-
management

Ambitieuze doelen halen in een complexe en dynamische context

Wij zetten ons met hart en ziel in voor opgaven die wij de moeite waard vinden, die relevant en uitdagend zijn. We nemen hier graag verantwoordelijkheid voor en we willen bevraagd worden op onze inhoudelijke en procesmatige kwaliteiten. Juist die combinatie brengen we in de rol van programmamanager bij elkaar. Het allerliefste doen we dat samen met anderen en zetten we een structuur neer waarin iedereen kan vlammen en verbeteren.

Het werken aan complexe opgaven vraagt om interventies op verschillende vlakken en het werken met verschillende typen partijen. De inhoud en de opgave is van belang als leidend principe, maar ook het proces en de systemen waarin we opereren spelen een belangrijke rol. Vaak is er niet sprake van één organisatie of één afdeling, maar een netwerkstructuur waarin ook de aansturing niet altijd eenduidig is. Zeker in opgaven in de duurzaamheidstransities is er sprake van complexiteit, onzekerheid en dynamiek. Leren en reflecteren is een essentieel onderdeel van onze aanpak.

d

Onze aanpak

Diep heeft verstand van transitie en veel ervaring met het ontwerpen, neerzetten en implementeren van programma’s. Wij zijn thuis in een breed veld van partijen en zijn daarmee echte bruggenbouwers. Wij ontwerpen een programma vanuit het niets en zetten het neer binnen de context en het netwerk van de betrokkenen. We dragen zorg voor de uitvoering: planmatig, maar ook organisch en adaptief. We werken immers in een dynamische omgeving, waar we invloed op uitoefenen, maar die ook verandert en het programma beïnvloedt. We sturen sterk op de opgave en op beweging, we bewaken de samenhang, inbedding en eigenaarschap. Reflectie en leren is voor ons een tweede natuur en deze maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van onze werkwijze. We opereren strategisch, tactisch en operationeel. We zetten werkelijk al onze kwaliteiten in: onze kennis en intuïtie, onze vaardigheden en persoonlijkheid. We stretchen waar nodig, proberen totdat het lukt, we proberen te verrassen en anderen blij te maken, samen te werken en zorgen dat alle randvoorwaarden voor elkaar zijn om te kunnen excelleren op een veilige en goede manier.

Greep uit onze bouwstenen

Programma architectuur

Met verschillende tools (waaronder 8 stepping stones voor het ontwerpen van een proces) ontwerpen wij een programma: planmatig, maar ook organisch en adaptief.

Teamvorming

We vormen teams met oog voor de hele mens dienend aan de opgave. Met competenties op inhoud en sensitief in het proces.

Kennis

Kennis van transitie nemen we mee in de logica van het programma.

Wat levert het jou op?

Vertrouwen

Door openheid in het proces en het adaptief vermogen van het programma ontstaat vertrouwen in de voortgang en te halen ambitie.

Verankering

Integraal betekent voor ons dat iedereen een plek heeft of krijgt. Hierdoor ontstaat eigenaarschap. De beweging of ontwikkeling wordt onderdeel van de organisatie.

Betrokkenheid & commitment

Door persoonlijke aanpak maken we verbinding met mensen binnen en buiten het programma.

Resultaat

Door monitoring en reflectie integraal op te nemen in het programma is resultaat direct zichtbaar te maken.

Creëren voor de circulaire samenleving

Cleantech Regio

Aanjagen en verbinden van projecten en initiatieven rondom de circulaire economie en ideeën en ambities van initiatiefnemers verder brengen.

Lees meer...

Diepgang op inhoud en participatie

Gemeente Raalte

Een bijzonder (participatief) proces om te komen tot de Omgevingsvisie wat meerdere landelijke nominaties heeft opgeleverd.

Lees meer...