Please rotate your device

De energietransitie betaalbaar voor iedereen

13 maart 2019 - Diep

Gino deed tijdens de summerschool (in de winter ;-)) ‘Hou de energietransitie betaalbaar voor iedereen’ samen met 21 andere jong professionals onderzoek naar de betaalbaarheid van de energietransitie. De summerschool werd georganiseerd door Kennislab voor Urbanisme. De provincie Drenthe bracht de onderzoeksvraag in en financierde de summerschool.

Het vraagstuk

De vraag van de provincie is: Hoe verdelen we de duurzame energiewelvaart eerlijk en voorkomen we energiearmoede? De focus ligt op de groep mensen die financieel minder te besteden heeft en daardoor meer moeite heeft met het investeren in energiebesparende aanpassingen.

Op basis van gesprekken met experts en inwoners blijkt dat bijna 10% van de Nederlandse huishoudens in armoede verkeren en dus niet genoeg geld overhouden om op vakantie te gaan of te investeren in energiebesparende aanpassingen zoals isolatie of zonnepanelen. In gesprek met een aantal inwoners valt op dat ze vooral bezig zijn met problemen dicht bij huis zoals tocht, schimmel of onderhoud. Het is dan ook een grote uitdaging om deze problemen te combineren met de hoge doelen die de provincie Drenthe stelt omtrent de energietransitie en hieruit een soort win-win te halen. Om deze groep mensen aan te laten sluiten in de enorme verandering die noodzakelijk is moet men in de eerste plaats zorgen voor aansluiting en draagvlak. Extra lastig is dat er binnen deze groep ook sprake is van wantrouwen richting de bestaande instanties als overheden en woningbouwcorporaties. 

De oplossingen

Vijf teams hebben vijf creatieve plannen gemaakt om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit vraagstuk. Een mooi resultaat van deze intensieve 3-daagse summerschool. Op de site van Kennislab voor Urbanisme zijn alle oplossingen terug te vinden. De plannen waren divers: van een focus op educatie met kinderen die energie opwekken tot een platform waarin bewoners hun woning kunnen beoordelen op de verschillende energie-aspecten. De gemeenschappelijke deler is dat het laagdrempelig en makkelijk moet zijn voor de mensen om wie het gaat. Spreek niet in termen zoals die in beleidsstukken staan maar vertaal het naar thema’s waarmee zij zich kunnen identificeren. Zo zorg je voor bewustwording en draagvlak wat van essentieel belang is voor het behalen van de klimaatdoelen.

Reflectie

Gino kijkt tevreden terug op de summerschool. Het was enorm intensief en leerzaam. Hij heeft ook kunnen reflecteren op het werk dat we al doen bij Diep: ‘Ik zie dat we op het gebied van communicatie in het participatieproces rondom aardgasvrije wijken al erg veel goed doen bij Diep. De boodschap die vanuit onze opdracht Energiek Apeldoorn gedeeld werd sloot zo goed aan bij de doelgroep dat de laatste informatieavond over isolatie een recordaantal bezoekers trok!’. Gino is gemotiveerd om onze aanpakken nog weer verder te ontwikkelen en aan de slag te gaan met het plan dat zijn groep ontwikkelde in de summerschool. Wordt vervolgd dus!

Meer info over de communicatie in projecten rondom de energietransitie? Ben je benieuwd hoe we verschillende soorten bewoners betrekken in het participatieproces? Of ben je benieuwd hoe wij aan kijken tegen instrumenten of innovaties om maatregelen voor iedereen toegankelijk te maken? Neem dan contact op met Kim Verschuren of Gino Hofman.

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug naar blog overzicht