Diep
& Jouw Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Hele wijken worden energieneutraal, soms worden ze al afgekoppeld van het aardgas. Er verandert veel en het gaat snel. Vaak handelen we al terwijl er nog veel onzeker is. Bewoners, corporaties, gemeenten, netbeheerders, energieleveranciers, bouwbedrijven en andere organisaties krijgen nieuwe rollen. Er vormen zich nieuwe samenwerkingen en we handelen op basis van nieuwe inzichten. 
Heb jij voor jou en jouw organisatie in beeld hoe hierin te acteren? Hoe je aan de ene kant resultaten boekt en aan de andere kant ruimte houdt om te leren en te ontwikkelen? Hoe je anderen meeneemt in nieuwe rollen en processen? Klopt de samenhang tussen sociale innovatie, technische innovatie en systeem innovatie?


“Commitment op de ambitie en super wendbaar in de organisatie”

Wat doet Diep?

Diep helpt je bij deze opgave. Diep helpt ook de benodigde afstemming en interactie tussen jou en je partners vorm te geven. In een innovatieproces met verschillende stakeholders, binnen een gemeentelijk of regionaal programma om wijken energieneutraal te maken, in een project van een woningcorporatie om een complex energieneutraal te maken, bij het maken van een roadmap etc

Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van een proces, in een rol van projectleider, programmamanager, facilitator of procescoach. Of de juiste communicatie strategie en tools vormgeven. Bijvoorbeeld rollenspellen, websites, trainingen van energieadviseurs, bijeenkomsten programmeren en organiseren. We maken daarbij gebruik van alle ervaringen die we de laatste jaren hebben opgedaan en hebben een keur aan lessen, tools en methodieken in onze bagage. We maken de verbinding met ontwikkelingen zoals de omgevingswet, beleidsontwikkelingen als het energieakkoord, en het besluit om de gaskraan te gaan sluiten.

Daarnaast hebben we een groot en divers netwerk in dit speelveld, waar we verbinding mee maken. Door onze ervaring aan de voorkant van de transitie kennen wij veel spelers die vanuit verschillende invalshoeken een rol spelen. Verder hebben wij samenwerking met experts (bureaus en/of personen) die op inhoud (financiën, techniek, data) de benodigde kennis aan processen kunnen toevoegen.


“Niet blijven duwen maar kijken welke condities nodig zijn”

Wij maken een analyse van stakeholders en van de situatie, bijvoorbeeld in jouw organisatie of in een wijk. 
We organiseren bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor een kennismaking tussen alle stakeholders en een verkenning van de mogelijkheden voor energietransitie. 
Diep adviseert bij het opstellen en begeleidt bij implementatie van een wijktransitieplan. Enerzijds is dit maatwerk en anderzijds zijn er hiervoor al instrumenten ontwikkeld. We hebben hierbij ook aandacht voor de onzichtbare dynamiek. Daarmee sluiten we aan bij wat er werkelijk is en speelt.
Ook begeleiden en monitoren wij experimenten voor energietransities en hepen we bij uitvragen van innovatieopgaven, challenges, etc.


“Bruggenbouwers tussen koplopers en de rest”


Wij spreken uit ervaring

Petra, Barbara en Kim zijn alle drie betrokken geweest bij Slim & Snel, Energiesprong en Stroomversnelling daarmee pioniers in de processen om tot nieuwe aanpakken te komen. Verder hebben Barbara en Kim hun eigen huis verbouwd.

Wil je een keer sparren over hoe Diep jou kan helpen bij de energietransitie? Neem dan vrijblijvend contact op met Barbara, Kim of Petra.