Diep
& Diensten

Analyse en ontwerp

Stakeholder analyses; bijvoorbeeld een analyse van een wijk bij een energietransitie of een regioanalyse ten behoeve van de nieuwe Omgevingswet. We analyseren jouw organisatie om te ontdekken waar een transitie impact gaat hebben op rollen en verantwoordelijkheden en welke mensen en stakeholders ermee te maken krijgen. 
We werken hierbij systemisch: we zoeken uit hoe het hele systeem in elkaar grijpt en waar de knoppen zitten waar je aan kan draaien om iets in beweging te zetten. We kijken naar organisatie, mensen, dynamiek en onderstroom.
Op basis van deze analyses adviseren wij over een vervolg: wat kan je doen om een gewenste transitie tot stand te helpen brengen? Denk aan een wijktransitieplan, een plan van aanpak voor circulariteit, een programma of procesontwerp voor het werken met de nieuwe Omgevingswet etc.

Experimenteren en leren

Wij begeleiden en monitoren experimenten en zorgen dat de kennis uit die experimenten geoogst wordt zodat ze verder verspreid kan worden voor nog meer impact. Het kan daarbij gaan om simulaties zoals ons Omgevingsspel of om rollenspellen maar ook om experimenten in de praktijk. Concrete praktijkopgaven op een experimentele manier aanpakken en dit goed monitoren en ervan leren.

Begeleiden en coachen

Wij ontwerpen en implementeren verander- en ontwikkelprogramma’s om tot transitie te komen, zowel binnen organisaties als in netwerken van organisaties. Hierin wordt over een langere periode gewerkt aan een veranderdoelstelling. Daarbij is de opgave duidelijk, maar zijn er ook nog veel onzekerheden. We zetten een lerende aanpak neer en hebben daarbij oog voor toekomstperspectief en voor de inbedding en verankering op de lange termijn in bestaande of nieuwe structuren. We schuwen daarbij niet de complexiteit, maar maken die werkbaar.
 Dit doen wij in de rol van programmamanager, procesmanager, projectmanager, procesbegeleider of coach.
Ook faciliteren we bijeenkomsten met een rijk gevulde gereedschapskist van methodieken voor creatieve processen en dialogen. En we begeleiden mensen persoonlijke naar de volgende stap die gevraagd wordt in de veranderende omgeving.

Communicatie en storytelling

We organiseren, programmeren en begeleiden bijeenkomsten. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden voor transities te verkennen, om stakeholders te verbinden, kennis te delen en ontwikkelen etc. 
We verzorgen communicatiestrategie en uitvoering in het kader van een veranderopgave, zowel intern als extern. 
We zorgen voor communicatietools zoals websites, presentaties, teksten en ander materiaal om de belangrijke verhalen op de juiste manier voor het voetlicht te brengen en om kennis op een aansprekende manier te verspreiden. Wij zijn communicatiespecialist op het gebied van energietransitie.

Trainingen en netwerken

We ontwikkelen trainingen en workshops op bovenstaande thema’s. Zo trainen we onder andere energie adviseurs. Ook organiseren en faciliteren we netwerken. (Get Circular Connected, Jouw Omgevingswet). Dit doen wij onder andere bij Plek in  Apeldoorn.
Daarnaast werken we intensief samen met partners uit ons uitgebreide en diverse netwerk. Bijvoorbeeld bij organisatieverandering, teamontwikkeling, technische begeleiding van energietransities, implementatie van circulair inkopen etc.