Diep
& Jouw Circulariteit


De belangrijkste drijfveer achter circulariteit is het stoppen met uitputten en vervuilen van onze omgeving en onszelf als mensheid. De grenzen van de huidige vorm van groei zijn bereikt en we werken aan manieren om dit anders te doen. Circulariteit betekent dat we uitgaan van één gesloten systeem met kringlopen die we in stand willen houden. De technische kringloop van materialen en de biologische kringloop van grondstoffen zijn daar voorbeelden van. Het concept van circulariteit ligt voor de hand omdat het logisch is, het gaat over balans in systemen en heeft van zichzelf een natuurlijke gang der dingen in zich.

“Klein beginnen: wat is de eerste stap?”


Overstappen vanuit onze huidige werkwijzen naar circulaire manieren van leven en werken is een systeemverandering, een transitie. Dat houdt in dat er veel factoren meespelen zoals technologie, de infrastructuur, businessmodellen, patronen in houding en gedrag, en denkbeelden. Als je circulaire werkwijzen ontwikkelt schaak je op verschillende borden tegelijk, zowel binnen je eigen organisatie als daarbuiten. Je hebt te maken met andere partijen die een eigen rol en belang hebben. En meestal is er sprake van een dynamiek tussen vernieuwing en de gevestigde orde. Hierin acteren vraagt veel van jou als persoon en van je organisatie: je eigen denkbeelden ter discussie stellen, continu leren en door ontwikkelen, beïnvloeden van je omgeving, enzovoorts “Circulair moet in je DNA gaan zitten”


Heb jij al genoeg overzicht om jouw volgende stap naar circulariteit te bepalen? Of ben je nog op zoek naar richting en wil je in beeld krijgen wat en wie je nodig hebt om op weg te gaan naar circulair werken?

“Anders denken, anders organiseren, anders doen.”Wat doet Diep?


Samen met onze opdrachtgevers en partners vertalen we de circulaire gedachte naar producten en processen (bruggen, akoestische panelen of bureaustoelen), huisvesting en organisatie (Plek Apeldoorn) of gebieden en netwerken (het Zwitsal terrein in Apeldoorn, Get Circular Connected). We helpen jou en jouw team bij de ontwikkeling van jullie rol en de implementatie van jullie volgende stap naar een circulaire samenleving. We kijken naar het systeem als geheel om overzicht en inzicht te krijgen in de opgave, de context en de condities die nodig zijn voor een volgende stap. Daarnaast zijn wij goed in het ontwerpen en neerzetten van een veranderproces, dit kan heel doelgericht zijn of nog zoekend naar richting en partners. Wij maken vanuit het grote plaatje en de integrale visie doelen concreet en vertalen die naar de operatie.

Systeemanalyse

In kaart brengen van het systeem. Hoe zit het in elkaar en aan welke knoppen kun je draaien om stappen in/ naar circulariteit te zetten. We kijken systemisch naar organisaties, mensen, dynamiek en onderstromen, maar ook inhoudelijk bv. met behulp van het model van Meadows (aan welke knoppen kun je draaien) en een set indicatoren die we opgesteld hebben om te concretiseren wat jouw circulaire doelen zijn.


Programmamanagement

We ontwerpen implementeren een verander- en ontwikkelprogramma voor jouw organisatie of netwerk van organisaties. 


Procescoaching

We begeleiden teams en betrokkenen bij het veranderproces. We putten hierbij uit vele typen interventies. 


Communicatiestrategie en uitvoering


We verzorgen communicatiestrategie en uitvoering in het kader van een veranderopgave, zowel intern als extern. 
We zorgen voor communicatietools zoals websites, presentaties, teksten en ander materiaal om de belangrijke verhalen op de juiste manier voor het voetlicht te brengen en om kennis op een aansprekende manier te verspreiden. Wij zijn communicatiespecialist op het gebied van circulariteit.
Wij spreken uit ervaring

Diep is initiatiefnemer en eigenaar van Plek, een circulaire werk- en ontmoetingsplek. Bij Plek bouwen we aan een laagdrempelig netwerk rond circulariteit: Get Circular Connected. Dit netwerk draait om inspiratie, uitwisseling en samen doen. Door samen projecten aan te pakken ontwikkelen we kennis en brengen we mensen in beweging.
Wil je een keer sparren over hoe Diep jouw organisatie kan helpen bij circulair werken? Wil je een kijkje nemen bij Plek, of kennismaken met het netwerk Get Circular Connected? Neem dan vrijblijvend contact op met Barbara, Kim of Petra.