Vertalen circulariteit
naar de Apeldoornse praktijk

Cirkelstad
Spinner Cirkelstad Apeldoorn

De grondstoffenvoorraad is eindig en het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt op. Twee belangrijke vraagstukken waar Cirkelstad antwoord op wil geven als platform voor koplopers in de inclusieve en circulaire bouwsector. Met een netwerk van meer dan 30 steden en regio’s in Nederland werkt Cirkelstad aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In 2019 is Cirkelstad Apeldoorn gestart door de gemeente, de Economische Alliantie en de Cleantech Regio. Diep is gevraagd om partijen in deze regio aan elkaar te verbinden en het thema circulariteit naar de praktijk te vertalen.

Onze aanpak

Diep bouwt aan de Apeldoornse Community of Practice (CoP) – een experimentele leeromgeving die draait om leren, kennisdelen en het ontwikkelen van concrete praktijkprojecten. In het begin lag de focus op verbinding en het inventariseren van de verschillende belangen en perspectieven van (potentiele) deelnemers. Vervolgens stond het ontwikkelen van een overkoepelende gemeenschappelijke ambitie centraal. We gaan actief in gesprek met relevante partijen uit de bouwketen en het sociale domein (sociale inclusie en re-integratie) om hen te verbinden en activeren. En we informeren we alle leden, partners en geïnteresseerde regelmatig over nieuwe ontwikkelingen, voorbeeldprojecten en evenementen op het gebied van circulariteit in de vorm van de CS Apeldoorn nieuwsbrief. Met de overige Cirkelsteden in Oost Nederland stemmen we de programmering af zodat deelnemers maximaal kunnen profiteren gedeelde inhoud en kennis kunnen maken met andere partners in de regio.

Resultaat

Inmiddels worden 4 bijeenkomsten van de CoP per jaar georganiseerd en is er bewustzijn voor sociale inclusie en rechtvaardigheid. Met behulp van de CoP heeft een van de partners een concreet project kunnen realiseren (‘Zero Waste’). De uitwisseling tijdens de CoP’s heeft bijgedragen aan het opbouwen van relaties. De leden weten elkaar te vinden en hebben inzicht gekregen in de ambities en de bedrijfsprocessen van hun vakcollega’s. Marktpartijen zijn zich bewust van hun impact en leren hun rol in de bouwketen te (her-)definiëren. Er vindt kennisontwikkeling plaats rond de thema’s circulaire opslag- en marktplaatsen, digitalisering en inventarisering, urban mining en social return on investment.

d

Barbara Middelhoff

Dieper en spinner Cirkelstad

“De onvermoeibare inzet van de mensen betrokken bij Cirkelstad is echt bijzonder. Het is een aanstekelijke energie, waarbij je ziet dat doorzetten in iets waar je in geloofd echt tot beweging leidt!”