Verkennen en verbinden
voor klimaat-
adaptatie

Regio Voorne Putten & Arcadis
Klimaatdialogen

De regio Voorne Putten geeft invulling aan de ambities uit het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en heeft Arcadis geselecteerd om te helpen bij het komen tot een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda voor het eiland. Hoe de uitvoeringsagenda er precies uitziet, hangt af van een serie dialogen met stakeholders. Arcadis heeft aan Diep gevraagd om een bijdrage te leveren aan het programmeren en faciliteren van de dialoogsessies.

Aanpak

Diep heeft gefunctioneerd binnen het team van Arcadis en gezamenlijk de programmering opgesteld en de dialoogsessies gefaciliteerd. Zo is gezorgd voor synergie op proces, vorm en inhoud. Daarbij lag onze focus op proces en participatie. Wij zorgden voor de analyse van doelen en doelgroepen, de framing van de onderwerpen voor de dialogen, het ontwerpen van de werkvormen voor de dialogen en ten slotte het verrijken van de oogst vanuit het perspectief van proces en participatie. Vanwege Corona hebben alle sessies digitaal plaatsgevonden, met aangepaste werkvormen.

Resultaat

Er is een basis gelegd voor de opgave rond klimaatadaptatie in de regio. Er is een netwerk gevormd met goede onderlinge verbindingen, inzicht waar verschillende partijen staan, wat ze belangrijk vinden en wat ze kunnen bijdragen in deze opgave. En er ligt een mooie contextuele en inhoudelijke basis voor het vervolg: het bepalen van de uitvoeringsagenda en het proces om tot de uitvoering te komen.

d

Petra Hofman

Dieper en procesbegeleider dialoogsessies

“Wat ik bijzonder waardevol vond in de samenwerking met Arcadis was dat we een breed team aan inhoudelijk vakspecialisten konden koppelen aan onze insteek op participatie en co-creatie. Dit had meerwaarde in het proces zelf en in de oogst, de uitvoeringsagenda.”