Inzicht
In aanpakken

Gemeente Apeldoorn Evaluatie Wijk van de Toekomst

In 2017 is de gemeente Apeldoorn in vier wijken gestart met verschillende aanpakken om te komen tot toekomstbestendige en aardgasvrije wijken. De bedoeling was om te experimenteren en te leren over wat werkt om deze wijken toekomstbestendig te maken. Deze vier wijken hebben ieder hun eigen karakter en daarnaast is voor ieder een andere aanpak gekozen om zo veel mogelijk te kunnen leren in deze fase. Nu, drie jaar na de start met leren en experimenteren, is het een mooi moment om terug te kijken naar de aanpakken in de vier pilotwijken. Daarnaast werkt de gemeente Apeldoorn momenteel aan het opstellen van de transitievisie warmte en wil ze keuzes maken voor de volgende fases in de wijken. De gemeente Apeldoorn heeft Diep gevraagd een evaluatie uit te voeren met als doel om alle betrokkenen inzicht te geven in de aard van de verschillende aanpakken en wat het heeft opgeleverd, te leren voor de vervolgstappen in de vier wijken en te leren voor de opschaling naar andere wijken, onder andere via de transitievisie warmte.

Onze aanpak

In de aanpak van deze evaluatie combineren we de gedegen inhoudelijke analyse met een proces met verschillende betrokkenen bij de wijkaanpakken. Deze evaluatie bestaat uit vier stappen. Allereerst hebben we een kader neergezet vanuit literatuur, project- en beleidsdocumenten van gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland en het Rijk. In de tweede stap hebben we middels deskstudie gegevens over de wijken en de wijkaanpakken verzameld en geanalyseerd. We hebben gericht data verzameld uit bestaande documenten gerelateerd aan de vier pilotaanpakken, incl. financiële gegevens, kwalitatieve en kwantitatieve data over de wijken uit div bronnen (gemeente, open data en beschrijvende gegevens). In de derde stap zijn per wijk een aantal betrokken partijen en de overall verantwoordelijken van de gemeente geïnterviewd. De analyse van de gegevens, documenten en interviews zijn gebundeld tot praatplaten. In een werksessie met deelnemers uit de gemeente Apeldoorn en vertegenwoordigers uit de wijkaanpakken werden de bevindingen gedeeld, getoetst en verrijkt. Na een laatste analyseslag hebben we in de vierde en laatste stap de resultaten in een eindrapport gepresenteerd en opgeleverd aan de gemeente Apeldoorn.

Resultaten

Het eindresultaat is document en een proces. Het document bevat een beschrijving van het project Wijk van de Toekomst Apeldoorn en de vier wijken en vier wijkaanpakken. Op basis van een aantal doorsnijdende thema’s maken we duidelijk waar de verschillen en overeenkomsten zitten tussen de wijkaanpakken, hoe dat komt en wat daarvan de gevolgen zijn. Daarnaast maken we inzichtelijk wat we op basis van deze vier pilot aanpakken kunnen zeggen over wat werkt voor wat betreft de invulling van de gemeentelijke rol en in welke omstandigheden. We reflecteren op wat de implicaties van deze inzichten zijn voor de praktijk en beleid en doen aanbevelingen voor het vervolg.

d

Sabine Baumgarten

Dieper en onderdeel van het onderzoeksteam

“Dit onderzoek maakt voor mij duidelijk dat er geen ‘1 size fits all’ oplossing is voor de wijkgerichte energietransitie, maar dat de praktijk vooral maatwerk vergt. Niettemin konden wij een aantal sleutelfactoren en bouwstenen identificeren die beleidsmakers kunnen helpen om beter te navigeren in het complexe en continu veranderende speelveld van de energietransitie.”