Stakeholders verbinden
voor de energietransitie

Gemeente Apeldoorn
Programmamanagement Energiek Apeldoorn

In het kader van de uitvoeringsagenda Apeldoorn Energieneutraal heeft de gemeente Apeldoorn Diep geselecteerd om verdere strategievorming, sturing en uitvoering te geven aan het programmamanagement van “Partners in hun kracht”, een van de vijf onderdelen van de Uitvoeringsagenda.

Onze aanpak

Vanuit het bestaande uitvoeringsplan hebben we een vervolgprogramma voor verduurzaming ontwikkeld: Energiek Apeldoorn. Onderdeel van dit programma zijn het voorbeeldenplatform, een strategisch en breed te voeren communicatieprogramma, een stevigere koppeling met het Regionale Energieloket en het vormgeven van een “groene tafel” vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt. Energiek Apeldoorn is de overall kapstok van het energietransitie programma: een overkoepelende, eenduidige koers met activering en participatie binnen de verschillende inwoners doelgroepen en verbreding op onderdelen van de uitvoeringsagenda.

Resultaat

Een concrete output is de oplevering van de website www.energiekapeldoorn.nl en de aanwezigheid op social media, als basis voor de activering middels marketinginstrumenten. We hebben inwoners kennis laten maken met Energiek Apeldoorn en aan de opgave verbonden. De informatieve bewonersbijeenkomsten hadden hoge deelnemersaantallen door het brede en doordachte activeringsprogramma. Een steeds grotere groep mensen is zich bewust van de duurzaamheidsopgave en hun eigen rol daarin. We hebben stakeholders in kaart gebracht, met elkaar verbonden en voor de nodige ontwikkeling gezorgd. We hebben inhoud en proces bij elkaar gebracht in de praktijk. We hebben het fundament gelegd voor de beweging naar een energieneutraal Apeldoorn in 2047 en na onze afronding worden de middelen verder ingezet om doelgroepen te informeren en activeren. Een niet te onderschatten resultaat is de ervaring die wij en de gemeente Apeldoorn hebben opgedaan met het raken en in beweging brengen van mensen vanuit hun eigen DNA.

d

Dieper Kim

Programmamanagement Energiek Apeldoorn

“Letterlijk energie kreeg ik van de opdracht om Energiek Apeldoorn te mogen ontwikkelen. Zo gaaf om Apeldoorn in beweging te zien als het gaat om de energietransitie en heel inspirerend om met mensen het echte verhaal te maken en te delen. Met deze uitvoeringsstrategie, die echt werkt in de praktijk, loopt de gemeente Apeldoorn voorop als het gaat om met bewoners en organisaties vormgeven aan een klimaatneutrale toekomst.”