Wijk van de
Toekomst

Provincie Gelderland Programma-management

Met het programma Wijk van de Toekomst geeft de provincie Gelderland uitvoering aan de ambitie om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Binnen het programma Wijk van de Toekomst werken vooruitstrevende coalities in wijken, buurten en dorpen toe naar een toekomstbestendig gebied. Dit doen zij met als doel om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatdoelen. Wijkcoalities leren van elkaar door kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Binnen het programma heeft Diep de opdracht om de initiatieven te ondersteunen bij hun proces, nieuwe initiatieven te werven en een plek te geven binnen de lerende community en het programma verder door te ontwikkelen, zowel strategisch als in de uitvoering. Dit doen we vanuit een programmamanagement rol, door het organiseren van een ondersteuningsteam met breed aanbod van diensten en activiteiten voor de initiatieven en door samen te werken met belangrijke partners zoals de Tilburg University.

Onze aanpak

Diep heeft voor deze aanbesteding een consortium gevormd met de Universiteit van Tilburg, Oomph Advies en Creators Connect. Met deze samenstelling is er, naast inhoudelijke en procesexpertise, ook aandacht voor de communicatie, participatie, storytelling en merkbeleving van het programma. Door ook te focussen op deze onderdelen kan het programma zich door ontwikkelen met een aanbod dat door heel Gelderland breed gebruikt wordt. Met veel aandacht organiseren we bijeenkomsten voor verschillende groepen actoren van binnen en buiten het programma.

Denk aan een kennisatelier op een specifiek thema of een “versnellingsevenement” om de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Hierdoor krijgt het lerende karakter van het programma meer vorm en bieden we mogelijkheden voor verschillende wijkcoalities en -actoren om ervaringen met elkaar te delen. Door het ontwikkelen en verder uitbouwen van een toegankelijke kennisinfrastructuur zorgen we ervoor dat kennis en inzichten voor bestaande wijkcoalities én nieuwe actoren beschikbaar gemaakt worden.

In onze aanpak is er veel aandacht voor het proces van de wijkcoalities zelf die hun leefomgeving toekomstbestendig maken. De sociale en maatschappelijke innovaties in de context van de energietransitie worden hiermee versneld: we werken onder anderen aan het verstevigen van relaties en veerkrachtige samenwerkingen.

Resultaten

Sinds Diep in oktober 2020 als programmamanagement en ondersteuningsteam van het programma Wijk van de Toekomst fungeert, is de zogenaamde community binnen het programma en de wijkcoalities verder opgebouwd en versterkt, met een duidelijk dienstverleningsconcept. Ook hebben we een brede programmering staan van workshops, kennisateliers en praktijkontmoetingen, ondersteund met meerdere inhoudelijke handreikingen. Het aantal wijken, buurten en dorpen dat deelneemt aan het programma is verder gegroeid en onze ambitie is dat uiteindelijk 200 coalities deelnemen.

Op de achtergrond werken we aan het doorontwikkelen van het programma, zodat het klaar is voor verdere opschaling. Hierbij hoort het inrichten van een CRM-systeem, het verder professionaliseren van het kennisplatform, het activeren en invullen van onze communicatiestrategie door middelen zoals website, socials, nieuwsbrieven, merkcampagnes, herkenbare huisstijl en nog meer.

d

Gino Hofman

Dieper & lid ondersteuningsteam

“Binnen het programma Wijk van de Toekomst werken we heel gericht samen met wijkcoalities aan de klimaatafspraken van Parijs. Het is enorm boeiend om te zien hoe verschillend de aanpakken zijn binnen Gelderse wijken, dorpen en buurten. De ene is heel erg gericht op het aardgasvrij maken van woningen, terwijl de ander veel meer bezig is met de participatie en sociale cohesie in de wijk, als voor bereiding daarop. Het is enorm inspirerend om samen met de koplopers in de Gelderse energietransitie van de gebouwde omgeving op zoek te gaan naar lessen en inzichten, die andere (startende) initiatieven weer verder kunnen helpen.”