Fundament
voor (gebieds)-
ontwikkeling

Cleantech Regio
Platform Jouw Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet zorgt voor grote veranderingen. Vanuit de behoefte om gezamenlijk te leren en te ervaren wat de nieuwe Omgevingswet van verschillende actoren vraagt is Platform Jouw Omgevingswet (PJO) ontwikkeld. Jouw Omgevingswet is een initiatief van Diep en is begin 2017 in samenwerking met gemeente Apeldoorn, Deventer en Zutphen en met ondersteuning van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gestart. In 2019 heeft de Cleantech Regio de financiering overgenomen.

Onze aanpak

Vanuit Diep begeleiden we de verschillende ketenpartners door platformbijeenkomsten en workshopdagen te faciliteren en zorgen we voor de inhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van het platform. Naast de 7 gemeenten nemen Provincie Gelderland, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe, GGD, VNOG, en RWS deel. In de platformbijeenkomsten brengen we collega’s van de ketenpartners uit de Cleantech Regio bij elkaar en staat kennis delen en leren van elkaar centraal. In de afgelopen jaren zijn ook verschillende bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen (managers, handhavers & vergunningverleners en beleidsmedewerkers) georganiseerd. Naast de platformbijeenkomsten worden er ‘deals’ gesloten: op basis van vraag en aanbod worden workshopdagen op specifieke onderwerpen georganiseerd waarop kennis/ ervaring die de ene partij heeft en een andere partij wil leren wordt behandeld. Zo leren collega’s uit de verschillende organisaties van elkaar en met elkaar en kunnen zij het werken onder de nieuwe Omgevingswet ervaren.

Resultaat

Doordat de deelnemers aan het platform regelmatig bij elkaar komen en er continue verdiepende bijeenkomsten georganiseerd worden, ontstaat er regionale kennisdeling. De personen uit de organisaties leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden en spreken dezelfde taal. PJO is een goedwerkend, bestuurlijk geborgd platform met ketenpartners die eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel uitstralen. Met PJO bouwen we aan een lange termijn samenwerking tussen actoren die elkaar nodig hebben in de uitvoering van de Omgevingswet. Er ontstaat een systeem waarin een open houding naar elkaar vanzelfsprekend is en waar men elkaar kan aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden. Dit stelt de actoren in staat om ook op toekomstige ontwikkelingen met elkaar te schakelen op een integrale manier.

d

Astrid Sluis

Gemeente Apeldoorn

“Wat mij persoonlijk opvalt bij het Platform Jouw Omgevingswet is de positieve, open sfeer die Kim en Gino weten te creëren. Bijvoorbeeld door het overleg van het Platform te starten met de vraag: Hoe zit je hier? Die vraag en de antwoorden maken je bewust van je collega’s in het overleg. Daarmee krijgt niet alleen de technische inhoud van een overleg aandacht, ook de deelnemers. Dit helpt om samen tot een constructief overleg te komen.”