Diep gaan
voor een bouwsector in transitie

De Bouwcampus Marktvisie en marktstrategie Nationale Politie

De Bouwcampus is een innovatieplatform voor de bouwsector. De Nationale Politie heeft hoge ambities voor haar huisvesting. Om deze doelen te behalen is een andere en betere samenwerking met stakeholders nodig. Daarom initieerde de Nationale Politie binnen de context van de Bouwcampus een open proces om met marktpartijen te komen tot een marktvisie en strategie. Diep is gevraagd als de co-creatie begeleider.

Onze aanpak

Diep verzorgde de programmering en procesbegeleiding vanuit de Bouwcampus en was regelmatig dagvoorzitter of gespreksleider bij de bijeenkomsten met de diverse stakeholders. Oog hebben voor de verschillende partijen en hun behoeften en tegelijkertijd focus houden op het doel en de rode draad van het proces was essentieel. Om de marktvisie alvast in de praktijk te brengen, is rond deelopgaven een “Innovatie Challenge” georganiseerd.

Resultaten

De Politie heeft de marktvisie en strategie opgesteld met zo’n 100 marktpartijen. De marktvisie wordt in- en extern gedragen en bevat perspectieven en kennis vanuit de interne organisatie en de markt. De gezamenlijke doelen, onder andere voor energie en circulariteit, zijn veel hoger uitgevallen dan wat verwacht werd! 76 partijen hebben deelgenomen aan de Innovatie Challenge. Diverse inzendingen worden nu geïmplementeerd en doorontwikkeld. Het proces heeft bijgedragen aan het opbouwen van relaties en leren over het functioneren van elkaars organisaties. De positie van de Politie als werkgever en opdrachtgever is sterk verbeterd wat heeft geleid tot nieuwe strategische samenwerkingen.

d

Petra Hofman

Dieper en procesbegeleider vanuit de Bouwcampus

“Wat ik zo bijzonder vond aan deze opdracht was dat de Politie haar grote huisvestingsopgave als ontwikkelopgave neerlegde binnen het platform van de Bouwcampus. De huisvestingsorganisatie van de politie is vanuit een eigen visie gaan co-creëren met andere partijen om zich zo te ontwikkelen richting een toekomstbestendige organisatie met toekomstbestendig vastgoed. Een heel inspirerende opgave!”