De diepte in
voor circulariteit

Circo
Sectorlead Bouw

CIRCO activeert en equipeert productiebedrijven en creatieve professionals om concreet aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Hiervoor ontwikkelde CIRCO een – inmiddels bewezen – methode. CIRCO heeft Diep gevraagd om partijen in de bouwsector te activeren om aan de slag te gaan met circulair ondernemen en zich te ontwikkelen middels de CIRCO-tracks en classes.

Onze aanpak

Diep is op interim basis verbonden aan CIRCO als sectorlead bouw. Wij werken met CIRCO vanuit een gedeelde visie voor wat nodig is om partijen in de bouwsector te activeren. We plannen en organiseren de tracks en classes in samenwerking met regionale partners en de CIRCO trainers. Ook werken we aan de opschaling en doorontwikkeling van CIRCO door het huidige netwerk te onderhouden en uit te bouwen. Daarbij brengen we een relevant eigen netwerk mee. We volgen ontwikkelingen niet alleen op gebied van circulariteit maar ook van aanpalende thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en aardgasvrije wijken. Deze thema’s verkennen we en pakken we binnen CIRCO op met partners uit het netwerk. We leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen in en met het CIRCO-team.

Resultaten

Jaarlijks stijgende aantallen bedrijven die meedoen met tracks en classes en daarmee starten met de transitie naar een circulaire samenleving. 2/3 van de deelnemers van de tracks en classes gaat daadwerkelijk aan de slag met de circulaire economie (onderzoek TNO/ Technopolis). De beweging naar een circulaire samenleving (CO2-reductie, verminderen van virgin grondstoffengebruik, hergebruik en design voor productbehoud van repair tot en met repurpose) is op gang gebracht.

d

Jeroen Hinfelaar

programma manager CIRCO NL

“Het CIRCO-programma van CLICKNL is erop gericht om groepen bedrijven in verschillende sectoren te activeren en te trainen om circulair te gaan ondernemen. Hiervoor gebruiken we de CIRCO circular design-methodiek. Barbara Middelhoff vervult binnen CIRCO de rol van sector lead Bouw. Zij is samen met haar bouwteam verantwoordelijk voor het mobiliseren van de bouwsector, en de continue ontwikkeling en toepassing van circular design kennis in de praktijk. Ik ken Barbara als intrinsiek gemotiveerde, initiatiefrijke en verbindende ‘collega’, met wie iedereen graag samenwerkt om impact te maken.”