Creëren
voor de circulaire samenleving

Cleantech Regio
Themalijn Circulaire Economie

Om een fijne leefomgeving en een goed vestigingsklimaat te blijven garanderen, legt de Cleantech Regio de focus op duurzame welvaart. De afgelopen jaren heeft het zwaartepunt van de activiteiten in de regio gelegen bij de Energietransitie. In de toekomst zal het thema Circulaire Economie een zwaardere focus krijgen. De strategische board vroeg Diep om in de rol van themalijnmanager en business developer invulling te geven aan de uitvoering van de ambities op gebied van Circulaire Economie in de regio.

Onze aanpak

Diep heeft gezorgd voor de uitwerking van het Actieplan Circulaire Economie 2020-2021. Een aandachtspunt was een stevige inhoudelijke en procesmatige onderbouwing. Zo faciliteerden we een stakeholderbijeenkomst t.b.v. belangeninventarisatie. Als themalijn manager geven we sturing aan de acties uit het actieplan en werken we nauw samen met de 3O-partijen (onderwijs, overheid en ondernemers). Verder zorgen we voor procesbegeleiding, ondersteuning en monitoring van de regiodeal-projecten m.b.t. circulaire economie. Om circulaire activiteiten zichtbaar en tastbaar te maken dragen we bij aan de regio-brede communicatie. Als business developer zijn we verantwoordelijk voor het aanjagen en verbinden van projecten en initiatieven rondom het thema circulaire economie en het verder helpen van ideeën tot concrete projecten van de initiatiefnemers.

Resultaten

Het resultaat is een visie op circulaire economie voor de regio die in- en extern gedragen wordt. Daarnaast is er nu een toetsingskader voor circulariteit. Het succesvolle co-creatie proces omtrent het actieplan heeft geleid tot meer eigenaarschap bij de betrokkenen partijen en tot het verdiepen van relaties tussen de 3O’s. De doelen, ambities en prioriteiten sluiten direct aan bij het DNA en de kracht van de regio. Via concrete circulaire projecten en initiatieven wordt bijgedragen aan de realisatie van deze doelen en ambities. Dit helpt bij de positionering van de Cleantech Regio als circulaire hub.

d

Arko van Brakel

Directeur Cleantech Regio

“Het is een groot plezier om met het team van Diep samen te werken. De professionals van Diep weten, ieder op eigen wijze, hun talent en deskundigheid te combineren met betekenisvolle betrokkenheid. Maar wat vooral blijft hangen is het gevoel dat ze onderdeel van onze eigen organisatie uitmaken, waardoor de samenwerking effectief en vanzelfsprekend is.”