Aan de slag
met brummen

Gemeente Brummen
Expeditie Omgevingswet

Voor de invoering van de Omgevingswet in 2022 hebben gemeenten te maken met aanpassingen in beleid, inhoud en uitvoering, maar ook in cultuur, houding en gedrag. Gemeente Brummen merkte dat er extra aandacht en een impuls nodig waren om inzicht te krijgen wat die benodigde aanpassingen concreet inhouden. Brummen vroeg Diep om een gestructureerde introductie van de Omgevingswet en daar collega’s uit de hele organisatie bij te betrekken: het sociale en fysieke domein, de Gemeenteraad en het College van B&W.

Onze aanpak

Diep heeft voor de gemeente Brummen een proces ontwikkeld en begeleid om te komen tot eigenaarschap, beweging en keuzes als het gaat om de implementatie van de nieuwe wet. Concreet betekende dit het verzorgen van inzicht in de wet en de gevolgen daarvan, het faciliteren van het gesprek tussen de verschillende stakeholders binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de voorbereidingen treffen op de daadwerkelijke implementatie. Tijdens dit proces werkte Diep naast de inhoudelijke feiten en informatie ook aan de onderstroom aspecten.

Resultaat

Vanuit de verbinding met werknemers binnen de gemeente, is er eigenaarschap ontstaan en een kernteam gevormd. Binnen de Raad is consensus ontstaan over de koers en de aanpak in Brummen. Diverse gesprekken tussen stakeholders en met stakeholders hebben geresulteerd in een nieuwe basis voor de volgende stap. Mensen hebben inzicht gekregen in hun eigen ambities en uitdagingen in dit traject. Het blootleggen van de kansen maar ook de uitdagingen heeft op de korte termijn veel impact gehad, waardoor belangrijke stakeholders binnen de organisatie beslissingen hebben kunnen nemen.

d

Gino Hofman

Dieper en procesbegeleider implementatie omgevingswet

“Wat mij bij blijft van deze opdracht is de aandacht die nodig is om aanpassingen in cultuur, houding en gedrag te bewerkstelligen. En dat die aandacht hoort uit te gaan naar álle collega’s binnen een organisatie, of het nou om het ambtelijke of de bestuurlijke deel van de organisatie gaat. In Brummen bleek heel duidelijk hoe belangrijk het is om deze verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar in contact te brengen.”