Casussen
waar we trots op zijn

Waarmaken met elkaar

Met de poten in de klei, met het hoofd in de wolken en met alles wat daartussen zit hebben wij waargemaakt. Mooie opgaves, stevige processen, inspirerende presentaties, toegankelijke rapporten en vooral heel veel leuke en belangrijke verbindingen. Binnen Gelderland en daarbuiten in heel Nederland zijn substantiële bijdrages door ons geleverd. En daar zijn we best wel trots op.

Wijk van de Toekomst

Provincie Gelderland

Ondersteuning aan coalities die werken aan toekomstbestendige wijken, buurten en dorpen in Gelderland.

Lees meer...

Inzichten in aanpakken

Gemeente Apeldoorn

Inzicht in de aard van de verschillende aanpakken om te komen tot toekomstige en aardgasvrije wijken.

Lees meer...

De groene huiskamer van Zutphen

Gemeente Zutphen

Visievorming met (eind)gebruikers van een stadspark: de eerste stap in ontwikkeling van een Emerpark dat klaar is voor de toekomst.

Lees meer...

Diep gaan voor een bouwsector in transitie

De Bouwcampus

Innovatieplatform voor de bouw, waar innovatieve verbindingen en opgaves tot stand komen om te werken aan een duurzame bouwsector en leefomgeving.

Lees meer...

De diepte in voor echte circulariteit

CIRCO

De beweging naar een circulaire samenleving op gang brengen in en met het CIRCO-team.

Lees meer...

Vertalen circulariteit naar de Apeldoornse praktijk

Cirkelstad

Marktpartijen worden zich bewust van hun impact en weten wat hun rol kan zijn op weg naar een circulaire toekomst.

Lees meer...

Creëren voor de circulaire samenleving

Cleantech Regio

Aanjagen en verbinden van projecten en initiatieven rondom de circulaire economie en ideeën en ambities van initiatiefnemers verder brengen.

Lees meer...

Stakeholders verbinden voor de energietransitie

Gemeente Apeldoorn

Het fundament gelegd voor de beweging naar een energieneutraal Apeldoorn in 2047, vanuit het eigenaarschap van de Apeldoorners zelf.

Lees meer...

Aan de slag met Brummen

Gemeente Brummen

Het fundament gelegd voor de beweging naar een energieneutraal Apeldoorn in 2047, vanuit het eigenaarschap van de Apeldoorners zelf.

Lees meer...

Verkennen en ontdekken voor klimaatadaptatie

Noord Kennemerland Noord & Arcadis

Regio en gemeenten hebben meer inzicht in stakeholdersveld en hebben verbinding gemaakt met hun belangrijkste partners in de opgave.

Lees meer...

Verkennen en verbinden voor klimaatadaptatie

Regio Voorne Putten & Arcadis

Het ontwikkelen van een stevige basis om vervolgens te komen tot een uitvoeringsagenda en de daadwerkelijke realisatie.

Lees meer...

Diepgang op inhoud en participatie

Gemeente Raalte

Een bijzonder (participatief) proces om te komen tot de Omgevingsvisie wat meerdere landelijke nominaties heeft opgeleverd.

Lees meer...

#wijzijnzwitsal

Gemeente Apeldoorn

Zwitsal Apeldoorn als collectief van initiatieven zichtbaar maken met als doel een fijne (ontmoetings)plek voor iedereen die iets wil.

Lees meer...

Fundament voor (gebieds)ontwikkeling

Cleantech Regio

Lange termijn inhoudelijke samenwerking faciliteren en stimuleren tussen actoren die een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen onder de nieuwe Omgevingswet.

Lees meer...